Chrome
Jūsu interneta pārlūkprogramma (Generic Browser) ir novecojusi, lai pilnībā izbaudītu mājaslapas sniegtās iespējas, lūdzu, instalējiet jaunāku pārlūkprogrammu.

Privātuma politika

1. Kopsavilkums

LatRent rūp jūsu privātums.
Šī Privātuma Politika ir veidota, lai jūs iegūtu informāciju par mūsu privātuma praksi un palīdzētu jums saprast jūsu privātuma izvēles, kad lietojat mūsu interneta saites un mūsu pakalpojumus. Mūsu mērķis ir aizsargāt un uzglabāt jūsu privātos datus vienlīdz rūpīgi un likumīgi. ( Jūs: klients, iespējamais nākotnes klients, mājas lapas apmeklētājs vai jebkura fiziska persona, kas sazinās ar mums). Mūsu kontaktinformācija ir atrodama šīs Politikas beigās.

2. Definīcijas

Personas dati: Personas dati ir informācija, kura attiecas uz jums kā indivīdu un pēc kuras jūs var identificēt. Šie dati atklāj faktus par jūsu personību un privāto dzīvi, piemēram, jūsu dzimšanas datumu vai jūsu izskatu.

Datu apstrāde: Jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem, neatkarīgi vai ar automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai grozīšana, iegūšana, konsultēšana, izmantošana, pārraidīšanu, izplatīšanu vai citādi padarot pieejamu, saskaņošanu vai apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Datu kontrolieris: Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas atsevišķi vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ja šādas apstrādes mērķus un līdzekļus nosaka Eiropas Savienības vai valsts tiesību akti. Personas datu apstrādātājs vai īpašie tā izvirzīšanas kritēriji var tikt paredzēti Eiropas Savienības vai valsts tiesību aktos.
LatRent ir personas datu apstrādātājs.

Datu apstrādātājs: Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai kāda cita persona, kas apstrādā personas datus datu kontroliera vārdā.

3. Kādus datus mēs ievācam un apstrādājam?

Parasti tiek apkopoti un apstrādāti zemāk minētie personas dati

Lai reģistrētos par LatRent klientu: vārds, uzvārds, epasts
Veicot rezervāciju tiešsaistē: vārds, uzvārds, epasts, adrese, telefona numurs
Abonējot LatRent jaunumus / E-pasta informāciju: vārds, uzvārds, epasts
Piedalieties aptaujā vai konkursos: vārds, uzvārds, epasts
Sazinoties ar LatRent: vārds, telefona numurs, epasts

Informācijai: mēs saglabājam noteiktu informācijas veidu, pamatojoties uz jūsu apmeklējumu vai mijiedarbību ar mūsu informācijas kanāliem: mājas lapu, epasta ziņojumu utt. Piemēram, mēs izmantojam “sīkfailus” un tādējādi iegūstam noteiktu informāciju, kad jūsu tīmekļa pārlūkprogramma piekļūstat www.latrent.lv

Mēs neievācam un neizmantojam sensitīvus personas datus, kas saistīti ar reliģiskiem, politiskiem vai filozofiskiem uzskatiem, seksuālo orientāciju, etnisko piederību vai veselību.

4. Kāpēc mums nepieciešami jūsu dati?

Mēs izmantosim jūsu personas datus lai

• Reģistrējot jūs kā LatRent klientu
• Apstrādātu ar automašīnas nomu saistītos pakalpojumus: cenu piedāvājumu, rezervācijas apstiprinājumu, rezervācijas pārvaldību
• Nosūtītu e-pasta paziņojumus par īpašām akcijām
• Atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai ieteikumiem
• Uzlabotu mūsu vietnes apmeklējuma kvalitāti
• Nosūtītu jums jaunumus par LatRent
• Pārvaldītu jūsu dalību konkursos un akcijās
• Sazinātos ar jums un piedalītos klientu aptaujās, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti

5. Mūsu partneri un saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē ir vairākas vietas, kas jūs var novirzīt uz citām vietnēm, kas nedarbojas saskaņā ar LatRent privātuma politiku. Kad jūs klikšķināt uz šīm vietnēm, LatRent privātuma politika vairs netiek piemērota. Mēs rekomendējam izskatīt trešo pušu tīmekļa vietņu privātuma politikas paziņojumus, lai izprastu, kādu informāciju vietne ievāc.

6. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus?

Mēs neuzglabājam jūsu privātos datus ilgāk kā tas būtu nepieciešams mērķiem, kādiem dati tika ievākti.

Klientu dati tiek uzglabāti līguma darbības laikā un periodu, kādu pieprasa likums pēc tam.
Dažos gadījumos dati var tikt saglabāti ilgāk nekā aprakstīts iepriekš, pēc varas iestāžu pieprasījuma vai notiekošas tiesvedības dēļ. Šajā gadījumā mēs saglabāsim datus tikai tik ilgi, kamēr iepriekšminētās iestādes stingri to pieprasīs.

7. Kam mēs nododam jūsu personas datus?

Dažos gadījumos mums ir likumisks pienākums dalīties ar jūsu datiem ar ārējām pusēm, kurām mums ir juridisks pienākums nodot jūsu datus. Šādas iestādes pārsvarā ir Valsts ieņēmumu dienests, policija, tiesas utml.

Mēs varam arī pārsūtīt personas datus uzticamām trešajām pusēm. Šīs trešās puses pārsvarā ietver interneta pakalpojumu sniedzējus, mākoņa pakalpojumus vai finanšu iestādes. Mēs nenododam jūsu personas datus trešajām pusēm sekundārai lietošanai vai nesaistītiem mērķiem. Visas LatRent pārvaldībā iesaistītās trešās puses un pakalpojumu sniedzēji ir saistīti ar LatRent konfidencialitātes līgumu.

8. Datu drošības jautājumi

Kā LatRent mēs esam apņēmušies veikt visus piemērotos pasākumus, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo personas datu nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai nesankcionētu piekļuvi.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, piekļuve personīgajai informācijai atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama, lai viņi pildītu savus tiešos darba pienākumus.

9. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem. Ja jūs mums lūgsiet to, mēs jums sniegsim aprakstu ar datiem, kādi tiek uzglabāti par jums, datu uzglabāšanas mērķi, kā arī par trešajām pusēm, kurām šie dati nodoti un kādiem mērķiem.

Jums ir tiesības labot savus datus. Ja uzskatat, ka esošie dati ir nepilnīgi vai nepareizi, lūdzu informējiet mūs par nepieciešamību tos izlabot.
Jums ir tiesības izdzēst jūsu datus. Ja jums ir aizdomas, ka mēs nelikumīgi apstrādājam jūsu datums, jums ir tiesības lūgt tos izdzēst.
Jums ir tiesības ierobežot vai iebilst par jūsu personas datu izmantošanu.
Jums ir tiesības pārvietot savus personas datus.

10. Kontakti

Lūdzu sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem, ja jums radušies jebkādi jautājumi par jūsu personas datiem un privātumu, kā arī ja vēlaties atteikties no personalizētu piedāvājumu saņemšanas.

Epasts: info@latrent.lv
Tel: +371 24554455
Adrese: Purvciema iela 57-11, Rīga, LV-1035
Mēs apņemamies aizsargāt jūsu privātumu. Lūdzu sazinities ar mums, ja radušies vēl kādi papildus jautājumi.